Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Γλώσσα και Θρησκεία

Κάθε γλώσσα με την πάροδο του χρόνου εξελίσσεται και αλλάζει. Η ελληνική γλώσσα δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση αυτού του κανόνα, απόδειξη ότι η σημερινή ελληνική που ομιλούμε σήμερα έχει αλλάξει ριζικά από την αρχαία. Ένας από τους παράγοντες εξέλιξης μιας γλώσσας και της ελληνικής συμπεριλαμβανομένου, είναι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των ανθρώπων που την μετέρχονται.

Από το Δωδεκάθεο στον Χριστιανισμό
Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Έλληνες πίστευαν στην θρησκεία των δώδεκα θεών του Ολύμπου και είχε γίνει κομμάτι της ζωής τους, όπως ο Χριστιανισμός στους σημερινούς Έλληνες. Επειδή μιλάμε για σημαντική για τον ελληνικό λαό μετάβαση, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στην Ελληνική γλώσσα μπορεί να μην υπήρξαν τόσο μεγάλες στην γραμματική και το συντακτικό της, αλλά σίγουρα λογίζονται ως αξιοσημείωτες.

Γραμματικές αλλαγές
Με την έλευση του Χριστιανισμού, έχουμε και τις πρώτες σημαντικές αλλαγές στην ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, στην αρχαία ελληνική όταν χρησιμοποιούσε κάποιος την υποτακτική έγκλιση δεν έβαζε το «να» (να κάνω κάτι), αλλά σκέτο τον τύπο (κάνω) και έτσι η υποτακτική ήταν μονολεκτική έγκλιση. Αυτό άρχιζε να αλλάζει στα χριστιανικά κείμενα, όπου άρχισε να εδραιώνεται η περιφραστική υποτακτική με πιο γνωστή την πρόταση «η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Συντακτικές αλλαγές
Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλη σύνταξη μιας πρότασης θα κάνουμε στην αρχαία ελληνική και άλλη σύνταξη στην νέα ελληνική και η αλλαγή θρησκείας έπαιξε σημαντικό ρόλο. Στην γλώσσα μας, με ένα και μόνο ρήμα μπορούμε να σχηματίσουμε μια ολόκληρη πρόταση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάποιον παραπάνω όρο και τέτοια ρήματα είναι για παράδειγμα αυτά που δηλώνουν καιρό. Οι αρχαίοι Έλληνες όταν έλεγαν «βρέχει» τοποθετούσαν στην θέση του υποκειμένου τον Δία γιατί σύμφωνα με το Δωδεκάθεο ήταν ο Θεός της βροχής, δηλαδή η πρόταση θα μπορούσε να είναι και «Ο Ζεύς βρέχει». Όταν υιοθετήθηκε ο Χριστιανισμός από τους Έλληνες, άλλαξε και το υποκείμενο σε αυτή την περίπτωση γιατί σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του Χριστιανισμού, ο ένας Θεός είναι αρμόδιος για τα πάντα, οπότε στο «βρέχει» το υποκείμενο είναι «ο Θεός» και η φράση θα μπορούσε να είναι «ο Θεός βρέχει» και σήμερα με την πρόοδο της επιστήμης ξέρουμε ότι η βροχή είναι ένα φυσικό φαινόμενο οπότε, στη θέση του υποκειμένου του «βρέχει» είναι «η φύση» και σήμερα μπορούμε να πούμε «η φύση βρέχει».

Λεξιλογικές αλλαγές
Ο Χριστιανισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο και στο να αλλάξουν οι σημασίες κάποιων λέξεων. Για παράδειγμα, όταν οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την λέξη «άγγελος» εννοούσαν τον αγγελιοφόρο, ενώ στον Χριστιανισμό η λέξη αυτή άλλαξε σημασία και μέχρι σήμερα δηλώνει τα ουράνια πλάσματα, τα οποία φέρνουν σημαντικά μηνύματα στους ανθρώπους.

Η γλώσσα σήμερα
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην ελληνική γλώσσα ένεκα της έλευσης του Χριστιανισμού και της αλλαγής των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες για να φτάσουμε στην σημερινή μορφή της νέας ελληνικής και ένας σημαντικός παράγοντας είναι η μετάβαση από το Δωδεκάθεο στον Χριστιανισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου