Γενικά

Οι Δυναμικές Σκέψεις είναι ιστοσελίδα, η οποία με τις αναρτήσεις, που δημοσιοποιεί, επιδιώκει την συζήτηση με τους αναγνώστες. Κάθε δημοσίευση εδώ είναι αφορμή για διάλογο. Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα, τα οποία πραγματεύεται το site. 

1) Κοινωνία: Οι Δυναμικές Σκέψεις δημοσιεύουν κείμενα, τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία μας ή με θέματα της επικαιρότητας σχετικά με την κοινωνία, θέματα που όλους μας απασχολούν. 

2) Πολιτική: Οι Δυναμικές Σκέψεις σχολιάζουν και την πολιτική επικαιρότητα, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Σπανιότερα, αν και η συγκεκριμένη στήλη ασχολείται με την επικαιρότητα, γράφονται και αναρτήσεις σχετικά με πολιτικά θέματα, τα οποία μπορεί να μην έχουν να κάνουν με κάποιο πολιτικό γεγονός.

3) Παιδεία: Αυτή η ενότητα ασχολείται με την παιδεία στην Ελλάδα. Στην συγκεκριμένη στήλη πραγματευόμαστε τις παθογένειες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σχολιάζουμε τις νέες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της παιδείας και γράφουμε την γνώμη μας για την συμπεριφορά και την απόδοση των Εκπαιδευτικών στα σχολεία.

4) Θρησκεία: Αυτή η ενότητα έχει να κάνει κυρίως με τον Χριστιανικό χώρο, αν και μπορεί να συναντήσουμε και δημοσιεύσεις, οι οποίες σχετίζονται με άλλες θρησκείες. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκουμε αναρτήσεις, που σχετίζονται με την επεξήγηση μεγάλων θρησκευτικών εορτών, θρησκευτικές απόψεις και άλλα παρόμοια θέματα.