Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Η Προσπάθεια στην Εκπαίδευση

Οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι αλλά διαφορετικοί ως προς την εμφάνισή τους, ως προς τον χαρακτήρα τους, ως προς τις απόψεις τους και κυρίως ως προς τις δυνατότητες που έχουν. Η Εκπαίδευση αναδεικνύει τις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι, αλλά επίσης αποκαλύπτει πόση προσπάθεια χρειάζεται να καταβάλει κάποιος για να έχει μία ικανοποιητική επίδοση στο σχολείο, να αφομοιώσει απαραίτητες για αυτόν πληροφορίες, δηλαδή με πιο απλά λόγια να μάθει. Άρα, το Εκπαιδευτικό Σύστημα και οι Εκπαιδευτικοί, θα έπρεπε να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τον κάθε μαθητή, διότι οι δυνατότητές τους διαφέρουν.

Δυνατότητες
Στον πρόλογο αυτής της ανάρτησης ειπώθηκε ότι οι δυνατότητες των ανθρώπων και εν προκειμένω των μαθητών διαφέρουν, οπότε οι απαιτήσεις πρέπει να είναι διαφορετικές στον κάθε μαθητή. Για παράδειγμα ένας μαθητής μπορεί να δυσκολεύεται πολύ στην ορθογραφία, ένας άλλος δεν μπορεί να κάνει όλες τις ασκήσεις του στα μαθηματικά, ένας άλλος μπορεί να μην κατανοεί επαρκώς την παράδοση ενώ αντίθετα άλλος μαθητής μπορεί να απομνημονεύσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία μέσα σε τριάντα λεπτά, ένας άλλος να γράφει πολύ όμορφες εκθέσεις, ένας άλλος να κάνει χωρίς δυσκολία το συντακτικό ενός άγνωστου κειμένου στα αρχαία ελληνικά. Επομένως, κάθε μαθητής χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση, ανάλογα με τις δυνατότητές του από το Εκπαιδευτικό Σύστημα και τους Εκπαιδευτικούς.

Προσπάθεια
Οι μαθητές καταβάλουν τις δικές τους προσπάθειες, οι οποίες είναι ανάλογες των δυνατοτήτων τους. Δηλαδή, ένας μαθητής ο οποίος κάνει κάποια ορθογραφικά λάθη σε κάθε πρόταση, είναι προφανές ότι δυσκολεύεται στην ορθογραφία, όμως αυτός ο μαθητής αν με την προσπάθειά του καταφέρει και γράψει μια ολόκληρη πρόταση σωστά, τότε είναι κατόρθωμα για τις δυνατότητές του. Αντίθετα, ένας άλλος μαθητής αν έχει υψηλές επιδόσεις στο σχολείο και σε κάποια στιγμή οι επιδόσεις του γίνουν μέτριες, θα είναι για αυτόν αποτυχία, διότι μπορούσε να προσπαθήσει παραπάνω, όμως δεν το έκανε.

Εκπαιδευτικό Σύστημα
Δυστυχώς, στην Ελλάδα το Εκπαιδευτικό Σύστημα αντιμετωπίζει τους μαθητές ίδια, δηλαδή θεωρεί ότι έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες και μπορούν να μάθουν όλοι με τον ίδιο ρυθμό. Το Εκπαιδευτικό Σύστημα κάνει μεγάλο λάθος και αυτό στους μαθητές έχει συνέπειες και η κυριότερη είναι να δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ των μέτριων, των καλών και των άριστων μαθητών. Δηλαδή, οι άριστοι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που ορίζει το Εκπαιδευτικό Σύστημα, όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν το ίδιο καλά οι μέτριοι και οι καλοί μαθητές, οι δεύτεροι λιγότερο και οι πρώτοι περισσότερο με αποτέλεσμα το έργο του Εκπαιδευτικού να γίνεται πολύ δύσκολο, καθώς πρέπει να διατηρεί την τάξη του σε μια ισορροπία, ώστε να μπορούν όλοι να ανταποκρίνονται επαρκώς στην διδασκαλία.

Εκπαιδευτικών παράλογα
Οι Εκπαιδευτικοί μπορούν κάπως να σώσουν την τραγική κατάσταση, την οποία το Εκπαιδευτικό Σύστημα έχει δημιουργήσει, όμως δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Συγκεκριμένα, οι Εκπαιδευτικοί έχουν από τα παιδιά απαιτήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από όλους τους μαθητές για τους λόγους που ειπώθηκαν παραπάνω. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, πολλοί Εκπαιδευτικοί αφήνουν στην τύχη τους μαθητές, οι οποίοι δυσκολεύονται, προχωρώντας την ύλη ενώ θα έπρεπε να ασχοληθούν με αυτούς τους μαθητές λίγο παραπάνω για να μπορούν να ανταποκριθούν. Επιπλέον επειδή η παραπαιδεία δυστυχώς ανθεί, υπάρχει η νοοτροπία «Γιατί να σας τα εξηγήσω εγώ, αφού τα μαθαίνετε στο φροντιστήριο». Επιπρόσθετα, πολλοί Εκπαιδευτικοί δεν έχουν υπομονή να εξηγήσουν σε μαθητές κάτι που δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν, με αποτέλεσμα οι μαθητές να γεμίζουν κενά με ευθύνη του Εκπαιδευτικού. Συμπεραίνεται, λοιπόν ότι εκτός από το Εκπαιδευτικό Σύστημα και οι Εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλη ευθύνη για την μη επαρκή ανταπόκριση των μαθητών.

Αλλαγές
Θεωρείται αναγκαίο ότι πρέπει να γίνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές στο Εκπαιδευτικό Σύστημα. Προτείνεται να γίνει μια αναπροσαρμογή της ύλης σε συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς και το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μην πιέζονται από τον χρόνο οι Εκπαιδευτικοί και οι Μαθητές και να μπορέσουν οι δεύτεροι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του σχολείου. Ακόμη, πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε καμία περίπτωση δεν προτείνεται η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όμως πρέπει να γίνουν πιο φιλικές προς τους μαθητές και να μην αποτελούν το μόνο κριτήριο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια αλλά να συνυπολογίζονται με τους βαθμούς που έχει βγάλει ο μαθητής στις τάξεις του Λυκείου. Πρέπει, δηλαδή επιτέλους το Εκπαιδευτικό Σύστημα να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλουν οι μαθητές και να καταλάβει ότι οι μαθητές δεν είναι ίδιοι αλλά διαφορετικοί και ο καθένας ξεχωριστός.

Απαιτήσεις
Οι Εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τις δυνατότητες του κάθε μαθητή και να έχουν τις ανάλογες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να έχει ένας Εκπαιδευτικός την απαίτηση από έναν καλό και από έναν μέτριο μαθητή να λύσουν μια δύσκολη αριθμητική παράσταση, για παράδειγμα. Αν ένας καλός μαθητής την λύσει ολόκληρη, τότε ο Εκπαιδευτικός θα είναι ευχαριστημένος, γιατί είναι κάτι που περίμενε και αντίστοιχα αν ένας μέτριος μαθητής καταφέρει και λύσει ένα μέρος της αριθμητικής παράστασης και πάλι ο Εκπαιδευτικός θα είναι ευχαριστημένος λόγω των δυνατοτήτων που έχει ένας μέτριος μαθητής. Επιπλέον, όταν ένας μαθητής βελτιώνει τις επιδόσεις του, τότε πρέπει να αυξάνονται και οι απαιτήσεις για να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια, ώστε να γίνει καλύτερος.

Βοήθεια
Όταν ένας μαθητής ζητήσει βοήθεια από τον Εκπαιδευτικό του, τότε εκείνος είναι υποχρεωμένος να του την δώσει. Πολλές φορές οι μαθητές δεν κατανοούν πάντα με την πρώτη φορά για αυτό οι παραπάνω διευκρινήσεις είναι απαραίτητες, τις οποίες δίνει ο Εκπαιδευτικός, όσες φορές χρειαστεί για να κατανοηθεί. Αν ο Εκπαιδευτικός πρέπει να συνεχίσει το μάθημα και η ερώτηση που έγινε, δεν μπορεί να απαντηθεί άμεσα, τότε ο Εκπαιδευτικός υπόσχεται στον μαθητή ότι θα συζητήσουν την ερώτηση που τέθηκε στο διάλειμμα, ώστε να απαντηθεί.

Επιβράβευση
Στην Εκπαίδευση η επιβράβευση είναι πολύ σημαντική για τον μαθητή. Η επιβράβευση από τον Εκπαιδευτικό πρέπει να δίνεται όταν ο μαθητής ξεπεράσει τις δυνατότητές του σε κάτι και αυτό μπορεί να είναι μια σωστή πρόταση στην ορθογραφία ή μια λύση σε μια δύσκολη για τον μαθητή άσκηση στα μαθηματικά καθώς και σε άλλους τομείς. Επιβραβεύοντας ο Εκπαιδευτικός τον μαθητή, αισθάνεται ότι οι προσπάθειές του πιάνουν τόπο, έχει όρεξη να προσπαθήσει πολύ περισσότερο, οι σχέσεις Εκπαιδευτικού και μαθητή γίνονται πιο στενές και εν τέλει ο μαθητής γίνεται καλύτερος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου